1. Pierwszym etapem współpracy jest wywiad pozwalający określić, czy trening EEG-biofeedback jest właściwą metodą rozwoju klienta i czy może przynieść oczekiwane efekty.  Wywiad pozwala także stwierdzić, czy istnieją ewentualne przeciwskazania dla treningu EEG. Wywiad taki trwa około 45 minut.
  2. Drugi etap ma charakter diagnostyczny i jego celem – jednym z wielu możliwych – jest ustalenie różnic pomiędzy EEG klienta a normalnymi wzorcami czynności mózgowej, co pozwala na wybranie odpowiedniego programu normalizacji EEG (program treningu). Efekt pomiaru jest widoczny na wykresie, tak, że klient widzi jak pracuje jego mózg, jakie fale dominują i jak ich natężenie ma się do norm.
  1. Trzecim etapem jest realizacja sesji treningowych zgodnie z przygotowanym na etapie drugim planem.
  2. Czwartym etapem współpracy jest weryfikacja uzyskanych efektów. Po przeprowadzeniu określonej ilości treningów – minimum 5 – następuje porównanie wykresów określających aktualne funkcjonowanie mózgu z tym uzyskanym na etapie drugim. Weryfikacja taka pozwala na ocenę skuteczności wybranego modelu treningu, a jeśli jest ona niesatysfakcjonująca, na jej zmianę.
  3. Etap piąty to ponowne sesje treningowe, ewentualnie przy zmodyfikowanym modelu treningowym.
  4. Kolejny etap to weryfikacja efektów, ocena skuteczności dotychczasowego treningu i cykl się powtarza.