Istotą treningu EEG-biofeedback jest informacja zwrotna, którą otrzymuje klient, gdy nakierowuje swój umysł na określony sposób myślenia.

Praktycznie wygląda to w taki sposób, że klient siedząc w wygodnym fotelu, widzi na ekranie przed sobą jaki jest aktualnie poziom określonych fal (np. theta i beta).

Plany treningu mogą być bardzo różnorodne, w każdym jednak chodzi o to, wykonując różnego rodzaju aktywności, np. rozwiązując zadania z ekranu, oglądając film etc. utrzymywać określone fale na pożądanym poziomie. Jeśli się to udaje, klient jest nagradzany, np. brawami z ekranu, jeśli nie otrzymuje informacje zwrotną negatywną (lub żadną).