KORZYŚCI Z TRENIGU EEG BIOFEEDBACK​

Trening  EEG Biofeedback pozwala na wypracowanie umiejętności świadomej kontroli pracy naszego mózgu. Dzięki temu możemy poprawić nasze funkcjonowanie w sytuacjach, w których pojawiały się w nas trudne emocje o dużym natężeniu, czy nie potrafiliśmy myśleć jasno i logicznie.

Dlatego trening  EEG Biofeedback  jest wskazany zarówno dla osób zdrowych, jak i osób z zaburzeniami pracy mózgu.  Osobom zdrowym może on np. ułatwić radzenie sobie ze stresem, poprawić koncentrację  i pamięć, podnieść nastrój i ułatwić wchodzenie w stan relaksu,  wyeliminować napady paniki czy poprawić szybkość reakcji.

Trening EEG Biofeedback pozwala na osiąganie bardzo dobrych rezultatów w pracy nad zaburzeniami koncentracji (ADHD, ADD), zaburzeniami lękowymi , zaburzeniami mowy i snu. Ponadto pozwala on  na przezwyciężanie trudności związanych z uczeniem się, stanami wzmożonego napięcia emocjonalnego, planowaniem i podejmowaniem decyzji.

Trening prowadzony dla  osób z zaburzeniami, może stanowić czynnik przyspieszający efektywność innych rodzajów terapii. Warto także podkreślić, że,  w niektórych sytuacjach, trening EEG Biofeedback może  zastąpić terapię farmakologiczną lub, jeśli nie można z niej całkowicie zrezygnować, w sposób istotny  ją ograniczyć.