TRENING BIOFEEDBACK DLA BIZNESU

Duża część pracy managerów czy handlowców  przebiega w sytuacji stresu i/lub niewłaściwego pobudzenia emocjonalnego.  Jesteśmy  wówczas mniej efektywni, popełniamy  błędy,  zapominany o wyuczonych technikach i sposobach postępowania. Zachowujemy się spontanicznie i nawykowo, co niejednokrotnie przynosi niewłaściwe rezultaty. Na przykład podczas trudnych rozmów z podwładnymi stres powoduje, że zamiast przygotowanej i zaplanowanej  wypowiedzi, mówimy  „co nam ślina na język przyniesie”. Albo podczas rozmów oceniających  pod wpływem stresu nie trzymamy się schematu rozmowy, a zamiast tego wchodzimy w emocjonalną wymianę zdań. Albo np. udzielając  podwładnemu   informacji zwrotnej,  dajemy się sprowokować i niepotrzebnie wybuchamy złością.

Także  handlowcy mają w swojej pracy wiele sytuacji obfitujący w stres i napięcie. Trudni klienci, reklamacje,  negocjacje – to wszystko sytuacje wymagające opanowania i kontroli emocji. W przeciwnym razie  pojawiają się konflikty, błędy w technikach sprzedaży, przegrane negocjacje i wiele innych negatywnych zjawisk.

Trening EEG Biofeedback powoduje, że poprawiamy kontrolę nad własnym umysłem. Że  nawet pod  wpływem stresu  i negatywnych emocji nie panikujemy, nie zapominamy właściwych słów i właściwych zachowań, nie popełniamy niepotrzebnych, często zupełnie zdumiewających, błędów.  

DLA MANAGERÓW

Proponujemy trening EEG Biofeedback wspomagający:

 • podejmowanie decyzji
 • prowadzenie trudnych rozmów z podwładnymi i przełożonymi
 • rozmowy oceniające
 • zwalnianie pracowników
 • rozwiązywanie konfliktów
 • przekazywanie trudnych decyzji

DLA HANDLOWCÓW

Dla handlowców proponujemy trening EEG Biofedback w celu:

 • poprawy jakości  rozmów  handlowych z klientami
 • radzenie sobie z presją i manipulacjami  klientów
 • poprawy asertywności i pewności siebie w  kontakcie z klientem
 • podniesienia poziomu prowadzonych negocjacji handlowych
 • uniknięcia wypalenia zawodowego i efektów długotrwałego stresu.