Pierwsza sesja diagnostyczna: 160,00 PLN 

Każda kolejna sesja: 100,00 PLN 

W pakiecie 10 sesji: 900,00 PLN